Je bent mooi zoals gedichten pinterest. Stap uit je hoofd en in leven gedichten. Beste ideeën over hart citaten op pinterest groot. Meer dan verlangen citaten op pinterest griekse. Beste afbeeldingen over spreuken gedichten gezegden. Spreuk je gevoel is belangrijkste leidraad. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Beste ideeën over christelijk op pinterest. Volg je hart want dat klopt atelier pinterest. Maak je daden sterker dan woorden en dromen groter. Het is zomer lak aan de regels neem alle tijd. Bemoediging beeldendegedichten. Het leven is als de zee altijd in beweging zachte. Beste tante citaten op pinterest en.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)