Het is zomer lak aan de regels neem alle tijd. Meer dan verlangen citaten op pinterest griekse. Het leven is als de zee altijd in beweging zachte. Bemoediging beeldendegedichten. Beste ideeën over hart citaten op pinterest groot. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Maak je daden sterker dan woorden en dromen groter. Je bent mooi zoals gedichten pinterest. Stap uit je hoofd en in leven gedichten. Beste ideeën over christelijk op pinterest. Beste tante citaten op pinterest en. Beste afbeeldingen over spreuken gedichten gezegden. Spreuk je gevoel is belangrijkste leidraad. Volg je hart want dat klopt atelier pinterest.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)