Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam mooiste. Meer dan moeder kind citaten op pinterest. Beste moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Mooie teksten beautiful quotes lyrics pinterest. Meer dan moeder kind citaten op pinterest. Moeder zijn gaat niet over wat je hebt opgegeven om een. Top leuke moederdag quotes. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest.

Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Moeders spreuken en ideeën pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Mijn kind citaten moeder pinterest. Meer dan moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Meer dan moeder kind citaten op pinterest. Meer dan moeder kind citaten op pinterest. Pin van cobi boeije op spreuken moeder kind pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]