Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Meer dan moeder kind citaten op pinterest. Liefde van een moeder naar kind gedicht. Beste afbeeldingen van spreuken moeder kind citaten. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Top leuke moederdag quotes. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste moeder kind citaten op pinterest. Citaten quotes nicoleplantius. Moeder zijn gaat niet over wat je hebt opgegeven om een. Beste ideeën over kind verlies op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Meer dan moeder kind citaten op pinterest.

Beste ideeën over moeder citaten op pinterest mama. Een echte moeder mooie woorden pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Spreuken en teksten pinterest. Tips voor moederdag tekstopcanvas teksten pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Mijn kind citaten moeder pinterest. Citaten quotes nicoleplantius. Omdat ik je moeder ben voor mijn kinderen pinterest. Top leuke moederdag quotes. Beste moeder kind citaten op pinterest. Citaten quotes nicoleplantius. Citaten quotes nicoleplantius. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.