Pareltje dankbaarheid puriteinen boekhandel de pelgrim. Bijbelteksten bedankt bijbelteksten dankbaarheid. Poster dankbaarheid inspirational citaat getypt op een oude. De kracht van dankbaarheid praktijk van rietveld. Robert saitschick citaten citaten pot van citaten. Dankbaarheid citaten en wijsheden citaten. Dankbaarheid citaten citaten pot van citaten. Groot citatenboek voor elke dag duizenden citaten en wijsheden. Wijze spreuken gezegden citaten en wijsheden dankbaarheid. En onmiddellijk bloeit citaten citaten pot van citaten. Dankbaarheid quotes koop goedkope dankbaarheid quotes loten van. Dankbaarheid en hoop inspirerende startpunten voor simple. Dankbaarheid citaat dankbaarheid stone dankbaar waardering etsy. Zes citaten over dankbaarheid voor gewone dagen u verken je geest. Dankbaarheid geluksjournaal in de app store.

Citaten over dankbaarheid aforismen citeert de grote. Citaten. Spreuken en citaten so i m emo deal with it. Joseph stalin dankbaarheid is een hondenziekte. Veel patiënten voelen zoveel dankbaarheid jegens hun arts dat ze. Citaten van osho over viering. Zes citaten over dankbaarheid voor gewone dagen u verken je geest. Dankbare citaten cadeaus zazzle. Dankbaarheid quotes citaten positieve citaten en mooie woorden. Dankbaarheids citaten cadeaus zazzle be. Zes citaten over dankbaarheid voor gewone dagen u verken je geest. Dankbaarheid citaten en wijsheden citaten. Het beginsel citaten citaten pot van citaten. En onmiddellijk bloeit citaten citaten pot van citaten. De bijbel over dankbaarheid beam.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: