Mercury dime centennial gold coin us mint. File jefferson liberty first spouse coin obverse g. Best value half ounce britannia gold coin £. Buy u s gold quarter eagles money metals. United states american liberty th anniversary gold. Liberty half eagle gold coin ngc unc details. S gold double eagle liberty coin ebay. Canadian bighorn sheep oz gold coin enterprise. Mixed date half gold sovereign cheap coins. Liberty head double eagle gold coin twenty. American gold eagle oz bu ten coins. Oz american buffalo gold coin malaysia bullion trade. Us dollar oz american gold eagle bullion coin bu. Liberty head gold eagle values and prices past. Precious metals gold silver coins bars walmart.

Liberty gold double eagle for sale buy dollar. Dollar indian head gold coin. Gold collectors coin with a diamond canada. Liberty double eagle gold coin jewelry grade random. S gold double eagle liberty coin ebay. G ms gold dollars ngc. S dollar gold liberty head us mint eagle coin ebay. High relief ms saint gaudens ngc. Buy australia oz gold kangaroo nugget fine. Value of gold coin sell oz american eagle.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.