Canadian bighorn sheep oz gold coin enterprise. Liberty half eagle gold coin ngc unc details. American gold eagle oz bu ten coins. Us dollar oz american gold eagle bullion coin bu. Buy australia oz gold kangaroo nugget fine. File jefferson liberty first spouse coin obverse g. Liberty head gold eagle values and prices past. S dollar gold liberty head us mint eagle coin ebay. S gold double eagle liberty coin ebay. Mercury dime centennial gold coin us mint. Dollar indian head gold coin. Value of gold coin sell oz american eagle. S gold double eagle liberty coin ebay. Buy u s gold quarter eagles money metals. Best value half ounce britannia gold coin £.

Liberty gold double eagle for sale buy dollar. Precious metals gold silver coins bars walmart. Gold collectors coin with a diamond canada. Liberty head double eagle gold coin twenty. United states american liberty th anniversary gold. High relief ms saint gaudens ngc. Liberty double eagle gold coin jewelry grade random. Mixed date half gold sovereign cheap coins. Oz american buffalo gold coin malaysia bullion trade. G ms gold dollars ngc.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.