Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Muziek in engeland deel de grootste britse artiesten. Gedichten over vriendschap fw belbin. Citaten en wijze woorden uit de islam pinterest. Beste ideeën over songteksten op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over songteksten op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Kinderliedjes in andere talen anderstalige. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over gezegden muziek op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest.

Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste citaten uit liedjes op pinterest. Alle liedjes en citaten van juf ank uit de luizenmoeder. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over liedjesteksten citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Pin by sophia aa on words pinterest citaten and mooie. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over songteksten op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Blablablaa places to visit pinterest mooie woorden. Sterke quotes van muzikanten over muziek froot. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.