Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Het eenzame talent van de jonge schrijver benedict wells. Voetballers aan het woord quotes voetbal vriendenboeken. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Beste ideeën over vrijheid op pinterest racisme. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Beste ideeën over fouten maken alleen op pinterest. Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel. Beste motiverende citaten op pinterest motivatie. Natuurlijk praat ik tegen mezelf soms heb advies van. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Beste ideeën over boek citaten op pinterest boeken. Beste ideeën over hard werken citaten op pinterest. Beste ideeën over persoonlijke groei citaten op.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.