Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Te gevoelig citaten pot van. Citaten van of quotes albert einstein gevleugelde. Gww a leest en schrijft erover een gedicht. Beste ideeën over werk motiverende quotes op pinterest. Beste ideeën over motiverende citaten op pinterest. Talent versus inzet spreuken en omdenken pinterest. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Citaten over talent aforismen citeert de grote. Beste ideeën over motiverende citaten op pinterest. Dinsdagwijsheid inspirerende citaten de wereld van kaat. Beste ideeën over motiverende citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Reflectie spreuken quotes onderwijs pinterest. Beste ideeën over citaten familie op pinterest.

Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Jij bent bijzonder of moonbeams and kisses pinterest. Beste ideeën over hard werken citaten op pinterest. Beste ideeën over intuïtie citaten op pinterest. Beste ideeën over intuïtie citaten op pinterest. Beste ideeën over doel citaten op pinterest. Citaten over leven aforismen citeert de grote. Beste ideeën over deur citaten op pinterest motto s. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. What do your strengths say about talents learn more. Beste ideeën over deur citaten op pinterest motto s. Ook dát is ongetwijfeld een talent grappig. Beste ideeën over motiverende citaten op pinterest. Beste ideeën over worden citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.