Beste ideeën over grappige citaten het weekend op. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Automatische inhoudsopgave maken met word. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps. Meer dan afbeeldingen over teksten op pinterest met. Motivational workplace quotes about change just sayin. Beste afbeeldingen van mm quotes citaten. Beste dankbaar citaten op pinterest gelukkig gezin. Beste ideeën over grappige dating citaten op pinterest. Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Beste ideeën over droom citaten op pinterest. Citeren volgens apa. Citeren volgens apa.

Wonderful galerij van gelukwensen huwelijk quotes. Geheim en vertrouwen. Inspirerende tech citaten. Scribbr apa generator alternatives and similar websites. Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps. Deze foto s en citaten van steve jobs hangen aan de muur. Huis citaten op pinterest bibliotheek. Homepage wilber jacobs en marian zuurveld. Verschil tussen probleemstelling hoofdvraag. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.