Beste ideeën over grappige dating citaten op pinterest. Beste ideeën over sport inspirerende citaten op. Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps. Beste afbeeldingen van mooie leuke teksten citaten. Automatische inhoudsopgave maken met word. Concurrentieanalyse vijfkrachtenmodel five forces porter. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Geheim en vertrouwen. Beste afbeeldingen van success quotes inspirerende. Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Scribbr apa generator alternatives and similar websites. Beste afbeeldingen van mooie leuke teksten citaten. Citaten versjes plazilla.

Inspirerende tech citaten. Edu curator citeren en bronnen vermelden in google. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Huis citaten op pinterest bibliotheek. Inspirerende teksten en citaten. Even een update van onze vechter mamaplaats. Citeren volgens apa. Beste ideeën over grappige citaten het weekend op. Citeren volgens apa. Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.