Meer dan ideeën over desiderata gedicht op pinterest. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Beste ideeën over verhuis citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Het werk van wiskundige l e j brouwer ppt download. Gerd de ley citaten aforismen citeert grote. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Meer dan literatuur citaten op pinterest. In liefde met literatuur stock afbeelding. Citaten over reputatie naast quotes ook spreuken en. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Bol bekende citaten uit het dagelijks taalgebruik. Ijsvrij de beste schaatsverhalen uit nederlandse literatuur. Prijatnogo appetita smakelijke recepten met citaten uit. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest.

Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over terugkomen citaten op pinterest. Beste ideeën over verhuis citaten op pinterest. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Best images about inspirerende nederlandse citaten. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Domweg gelukkig in de dapperstraat bekendste gedichten. Beste literatuur citaten op pinterest. Beste ideeën over geboorte citaten op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.