Geschiedenis van de nederlandse literatuur tot de e eeuw. Citaten van voorzitter mao zedong wikipedia. Boekwinkeltjes bommelcitaten taal van toonder citaten. De beste citaten uit de meest gelezen boeken ter wereld u verken. Jaap robben uit flow words citaten gedichten en woorden. Willem frederik hermans citaten aforismen citeert de grote. Ode aan de lente citaten over dit heerlijke jaargetijde. Literatuur zonder seks is bloedeloos de nieuwe koers. Leven de mooiste citaten bibliotheek jette. Boekwinkeltjes over golf gesproken onvergetelijke citaten. Citaten. Literatuur citaten en wijsheden citaten. Literaire routes literatuurmuseum. Zegswijzen en uitdrukkingen uit de literatuur nieuwe tijd. The book review van de mooiste quotes uit ya boeken the.

We schermwegen over digitale literatuur letterenfonds. Nieuwe stoeptegels met literaire citaten op linkeroever antwerpen. Mooie quotes uit boeken chicklit. Harry mulisch citaten en quotes. Echte literatuur bedrijven deed je in de e eeuw niet in het. The book review van de mooiste quotes uit ya boeken the. Wereld in woorden geschiedenis van de nederlandse literatuur. Literatuur citaten en wijsheden citaten. Literaire kindle klok van nederlandse journalist gaat viraal. Boek in citaten archieven de wereld van kaat. Literatuur citaten en wijsheden citaten. Citaten over literatuur aforismen citeert de grote. Boekwinkeltjes over golf gesproken onvergetelijke citaten. Hoe de sluitspier van connie palmen de nederlandse literatuur. Boekwinkeltjes over golf gesproken onvergetelijke citaten.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)