Facebook leven boek winnen like winactie gelukkig. Citaten over het leven de hoop is en. Tegenzinloosgeweld boek ´ positieve gedachten. Beste ideeën over citaten lezen op pinterest. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Beste ideeën over taart citaten op pinterest. Beste ideeën over leven veranderen citaten op. Beste ideeën over leven veranderen citaten op. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb komen ze. Uitreiken naar wat voor je ligt wordt makkelijker als. Best citaten leven met depressie images on pinterest. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Mooiste quotes over boeken van tekstbureau. Iemand die in armoedigheid leeft moet altijd rekening met.

Beste ideeën over boek citaten op pinterest boeken. Iemand die in armoedigheid leeft moet altijd rekening met. Voor amusement staat een ieder paraat onplezierige. Spirituele spreuken en citaten teksten. Bol wijsheden voor een gelukkig leven. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Beste afbeeldingen van boek schrijven over je leven. Vandaag ga ik iets vertellen over mooie citaten laura denkt. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Beste ideeën over leef het leven citaten op pinterest. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Voor amusement staat een ieder paraat onplezierige. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Citaten over het leven de hoop is een goed ontbijt maar. Citaten over het leven verg tijd om te doen welk uw ziel.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)