Ghandi citaten. Quotes just be you. Inzicht de wereld is een boek wie niet reist leest. Beste ideeën over regenboog citaat op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Bol het verstoorde leven etty hillesum. Vrijheid vind je in jezelf zijn my quotes dutch. Genieten van de kleine dingen inzicht door ervaring. Luisteren naar een weeffout in onze sterren antoinette s. Beste ideeën over pijn citaten op pinterest. Beste ideeën over zeil citaten op pinterest mark. Bol later begint vandaag manu keirse. Mooiste quotes over boeken van tekstbureau. Gevoel is explosief materiaal dsp groep.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.