Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Voor mijn prachtige zoon borden pinterest teksten. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over herdenken vader op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter.

Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over verjaardag zoon op pinterest. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Vaderdag spreuken korte gezegden of grappige citaten. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest kindje.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.