Reeks inspiratiehand getrokken citaten over geluk vector. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Citaten over de politiek van politieke leiders. Dertien onsterfelijke citaten historianet. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Er staat wat op het spel allee belicht. Politiek alles tegel spreuk tegelspreuken. Citaten over de politiek van politieke leiders. In politiek tegel spreuk tegelspreuken. Mensen politiek tegel spreuk tegelspreuken. Politiek manager tegel spreuk tegelspreuken. Eerlijke partijprogramma s gewenst wel of geen defensie. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest jfk.

Politiek een tegel spreuk tegelspreuken. Loesje school spreuken pinterest zoeken google en. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Blank blijft aan zet vrouwen gaan licht vooruit. Het feest tegel spreuk tegelspreuken. Spreuken en citaten over politiek duurzaamheid. De meest waarheidsgetrouwe citaten eunmask. Schamen citaten pot van. Citaten over het leven soms na uw hart betekent. Politiek tegelspreuken.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: