Wat te doen als anderen je raar of anders vinden. Samen toon hermans mooie gedichten en illustraties. Broers en zussen sisters pinterest. Een echte moeder gedichten pinterest. Jij bent een vip voor mij vriendschap kaarten kaartje go. Afbeeldingsresultaat voor moeder zoon quotes christelijk. Nikita everaert fietsbult. Als je echt van iemand houdt teksten love quotes. Beste afbeeldingen over kinderen en moeders op. De appel valt wél ver van boom mooi levenslijnen via. I love my sisters zussen zus dag en zusjes. Best broer zus citaten op pinterest. Bemoedigende spreuken quotes of the day. Dit heb ik zelf mogen ontvangen van mijn bf.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)