Nikita everaert fietsbult. I love my sisters zussen zus dag en zusjes. Broers en zussen sisters pinterest. De appel valt wél ver van boom mooi levenslijnen via. Beste afbeeldingen over kinderen en moeders op. Wat te doen als anderen je raar of anders vinden. Als je echt van iemand houdt teksten love quotes. Best broer zus citaten op pinterest. Samen toon hermans mooie gedichten en illustraties. Bemoedigende spreuken quotes of the day. Jij bent een vip voor mij vriendschap kaarten kaartje go. Afbeeldingsresultaat voor moeder zoon quotes christelijk. Een echte moeder gedichten pinterest. Dit heb ik zelf mogen ontvangen van mijn bf.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)