Tja zelfs een slechterik denkt aan ons leerkrachten. Ideeën die je leuk zult vinden over leraar citaten op. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Bedankt mooie teksten en kaartjes pinterest om met. Leraar zomerluxe heerlijk lang genieten van je vakantie. Beste afbeeldingen van leesbevordering basisschool. Beste ideeën over vergeten citaten op pinterest. Ideeën die je leuk zult vinden over leraar citaten op. Meer dan onderwijs quotes op pinterest leercitaten. Beste ideeën over adhd citaten op pinterest en. Leerkracht quotes engels pinterest teksten. Boekbespreking differentiëren is te leren aafke bouwman. Debroekriem on twitter quot loesje op zaterdag van. Afscheid juf en meester gedichtjes feestprints be.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.