Geluk mooie teksten quotes ned pinterest. Dankbaarheid is als een ontluikende bloem rouwgedichten. Vader blijf bij mij bijbel pinterest quotes. Mooie tekst spreuken pinterest pensioen en. Beste ideeën over grappige positieve quotes op. Vergeten wil ik niet gedicht alzheimer dementie. Inspirerende quotes over vrijheid wijsheid en optimisme. Ideeënschatkamers creativiteit pinterest pippi. Beste ideeën over grappige vriendschap uitspraken op. Pin van martine de ridder op duidelijke communicatie is. Inspirerende quotes van succesvolle ondernemers. In de stilte van ochtend snelt je denken naar avond. Inzicht moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. Wijsheid u.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.