Citaten uit de bijbel teksten nbv cadeaus kameel. Boterdiep en niemand doet iets. Utrechtse toe n standen “de nederlanders waren toen. Er deed zich een spiraalproces voor ppt download. Beste ideeën over verhuis citaten op pinterest. Citaten uit het boek der natuur klaas van berkel isbn. Trefzekere citaten uit de psychiater en het meisje. Boekwinkeltjes boeken zoeken letteren. Utrechtse toe n standen “ik moet van jouw rug eerst nog. Multidisciplinaire zorg aan jongeren met diabetes mellitus. Theorie en praktijk van kwalitatief interviewen pdf. Journalistieke genres portfolio journalistiek. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Utrechtse jeugdregio s bundelen bovenregionaal de krachten. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest.

Het werk van wiskundige l e j brouwer ppt download. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. De burger beslist berichten over burgerschap deel. Citaten uit het onderwijs. R u i m t e o f k l v pdf. Meer dan ideeën over desiderata gedicht op pinterest. Woorden van belofte citaten uit de bijbel met prachtige. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Enkele citaten uit het interviewboek van andrea tornielli. Beste ideeën over citaten voor gebroken harten op. Citaten en wijze woorden uit de islam teksten. Interview met modelkweker john uit bierum voc. Bloemlezing van citaten uit gesprekken over vergrijzing en.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.