Beste ideeën over interview vragen op pinterest. Beste afbeeldingen van gps fietsroutes utrecht. Fraaie vice reportage over hennepoorlog met doede de jong. Licht en donker spiritualiteit. Is een overheid met de regie in handen ouderwets. Ckv inhaalopdracht. Raes hugo schrijversgewijs. Tropenecht indische europese kleding in nederlands. Orgaandonor ja of nee stichting bezinning orgaandonatie. Een warme jas forte uitgevers. Negroot portfolio journalistiek. Nooit meer typen luster. Piet de moor uitgeverij van gennep. Orgaandonor ja of nee stichting bezinning orgaandonatie.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)