Augustinus. Huis citaten op pinterest bibliotheek. Beste christelijke citaten op pinterest christendom. Beste ideeën over christelijk op pinterest. Historischekring cadier en keer keerder bidprentjes. De vreugde van heer is mijn kracht nehemia. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Vasten derek prince. Beste ideeën over christelijke spreuken op pinterest. Wat is een succesvolle opvoeding opvoedkundig. Veilig bij god bijbelse teksten pinterest. Cbmw het baken christelijke boek en muziekwinkel. Beste gebed citaten op pinterest goddelijke. Spel zien en onthouden u.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)