Spreuken en gezegden vaderdag grappige citaten vadertjesdag. Bloemlezing aquarius evangelie van pentagram boekwinkel. Beste ideeën over verbeelding citaten op pinterest. Woorden van belofte citaten uit de bijbel met prachtige. Mejores imágenes de grabados la fe en pinterest. Woorden van belofte citaten uit de bijbel met prachtige. Datei bundesstraße g wikipedia. Spreuken uit de bijbel bemoedigende bijbelteksten. Woorden van liefde citaten uit de bijbel met prachtige. Citaten. Motto van de rozenkruisers uit god worden wij geboren. Op zoek naar…… de bijbelkenner van prot gemeente. Powerpoints rian. Gen over boeken teksten en citaten uit mijn schrift. Beste ideeën over verbeelding citaten op pinterest.

Meer dan verbeelding citaten op pinterest. Kosmos groot citatenboek citaten spreuken en. Belangrijke teksten uit de bijbel waarheid pareltje. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Citaten van jezus mijn interpretatie plazilla. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje. Spirituele teksten uit de bijbel en bijbelcitaten van het. Spreuken uit de bijbel pagina bemoedigende bijbelteksten. Bloemlezing aquarius evangelie van pentagram boekwinkel. Citaten uit de bijbel teksten nbv cadeaus kameel. Als je echt graag wil muur gedicht pinterest teksten. Pasen opstanding. Spreuken bijbeltekst van de dag dailyverses. Bloemlezing aquarius evangelie van pentagram boekwinkel.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)