Beste ideeën over kerst gezegden op pinterest. Welkom bij de kleuters google zoeken spreuken. Warmte gedichten google zoeken spreuken en wijze teksten in. Verbroken vriendschap spreuken google zoeken citaten. Beste ideeën over verdrietig leven citaten op. Citaten over eerlijkheid google zoeken eerlijk. Meer dan bloem citaten op pinterest zoeken. Regen citaten google zoeken human pinterest true. Beste ideeën over belofte citaten op pinterest. Beste verandering citaten op pinterest leven. Beste ideeën over kleur citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Loesje google zoeken citaten pinterest. Beste afbeeldingen over rumag spreuken op pinterest. Meer dan afbeeldingen over quotes op pinterest.

Beste ideeën over grappige citaten vakantie op. Beste afbeeldingen over dankbaarheid op pinterest. Best drie woorden citaten op pinterest get a life. Citaten zoeken op trefwoord. Handelaar die geheime citaten zoeken stock afbeelding. Beste ideeën over grappige citaten werk op pinterest. Citaten dogen google zoeken inspiratie pinterest. Meer dan afbeeldingen over quotes op pinterest. Sef quotes vriendschap google zoeken citaten. Beste ideeën over belofte citaten op pinterest.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: