Oefenen in een andere tijd citaten voor toespraak. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Beste afbeeldingen van lieve leuke grappige teksten. Politiek bestaat er meestal uit een simpele zaak zo. Bol inspirerende business citaten merkloos. Ouderen zorg mooie tekst van loesje en andere. Afbeeldingsresultaat voor toon hermans gedichten. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest jfk. De mens is een dier citaten pot van. Dertien onsterfelijke citaten historianet. De meest waarheidsgetrouwe citaten eunmask. Beste ideeën over sterke vrouwen citaten op pinterest. Citaten over de politiek van politieke leiders. Beste afbeeldingen van by for and about women. Sigmund freud citaten pagina pot van.

Wat is integraal integrale visie van ken wilber. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. Citaten over de politiek van politieke leiders. Aartdekker politiek vandaag citaten vrijdag dus mark. Foto gedichten in beeld. Karl popper citaten aforismen citeert de grote. Beste afbeeldingen van quotes sentences for my. Beste ideeën over politieke quotes op pinterest. De doden geen kwaad spreken citaten pagina. Spreuken en citaten over politiek duurzaamheid.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.