Bedankt mooie spreuken pinterest teksten en. Het gaat er niet om hoe lang een mooi moment in je leven. Solitude citaten over eten en drinken. Beste ideeën over ochtend citaten op pinterest. Beste ideeën over gemene vrienden op pinterest. Citaten respect over klanten ook quotes spreuken. Wijsheid kies met je hart verstand is om keuzes te. Citaat mark nepo tranen zijn het water van leven dat. Mooie spreuk geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Wijsheid liefde en vriendschap kom je niet op de beurs. Beste ideeën over vriendschapscitaten op pinterest. Beste ideeën over gezegden muziek op pinterest. Spreuken over acceptatie loslaten hét. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.