Beste afbeeldingen over citaten mooie woorden op. Moederdag zonder moeder google zoeken quotes mooie. Gedichten paula hagenaars teksten. Pin van danielled op dutch quotes love en. Niet alles in het leven gaat zoals je dat zou willen. Inzicht je bent vrij als eigen waarden dromen en. Verdriet dagelijksebroodkruimels. De zestien korte citaten uit in dagelijkse e mails van. Spreuk vriendschap vrienden zijn als sterren hét. Een gedicht over heimwee omdat ze niet wil verhuizen. Spreuk je gevoel is belangrijkste leidraad hét. Mijn zus gedichten pinterest teksten en. Quote niets was mogelijk totdat iemand het deed hét.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.