Beste ideeën over moslim citaten op pinterest koran. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Beste ideeën over profeet mohammed citaten op. Citaten en wijze woorden uit de islam dag dat je. Beste ideeën over moslim citaten op pinterest koran. Leuke mooie plaatjes pagina. Citaten. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Biggest jihad is fight with our inner self hazrat mirza. Citaten en wijze woorden uit de islam het leven is als. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Leuke mooie plaatjes pagina. Best nederlandse quotes islam images on pinterest.

Citaten en wijze woorden uit de islam doe niet wat je. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Best nederlandse quotes islam images on pinterest. Best nederlandse quotes islam images on pinterest. The best shi a ideas on pinterest terracotta army. Citaten en wijze woorden uit de islam qoran verandert. Beste afbeeldingen van loving islam islamic quotes. Citaten islam pictures photos and images for facebook. Citaten en wijze woorden uit de islam juni. “ik verwijder zwart van is met positieve citaten uit de. Citaten islam pictures photos and images for facebook.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.