Citaten en wijze woorden uit de islam spreuken. Citaten en wijze woorden uit de islam islamic quotes. Jesaja vers linette trapman vrij te gebruiken. Meer dan koran citaten op pinterest allah en. Geschiedeniswerkplaats v h hijstek. لأجلك نبضه واحده من الحنين تبعثر كل شئ. Het gebed hoe moet ik bidden ahlalbayt iedereen. Good health imam jafar as sadiq a s koran en hadith. Beste ideeën over mannen citaten op pinterest echte. Prophet muhammad p b u h saws said. Beste ideeën over profeet mohammed citaten op. Beste ideeën over islamitische kunst op pinterest. Pin van seren do op islam hadith holy quran en. Citaten over muziek dat is waar voor elk gevoel en of.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)