Meer dan innerlijke kracht op pinterest. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Volg je eigen droom quotes en gezegdes pinterest. Inspirerende business quotes mt heeft deze lijst. Je grenzen aangeven is niet egoïstisch mooie teksten. Meer dan afbeeldingen over project zelfbeeld op. It hurts when you have someone in your heart but can t. Juf anke solliciteren. Beste ideeën over denk positief citaten op pinterest. Vergelijk jezelf niet jij bent uniek je het leven. Meer dan zwangerschap gedicht op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Wijsheid op elk moment in ons leven hebben we een. Het gaat wel teksten ikke pinterest.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.