Weet je wat bijzondere gedichten en citaten. Best jezelf zijn images on pinterest. Beste ideeën over liefde op pinterest verliefd. We are one liefdevolle citaten. Citatenspel te koop. Winter spreekwoorden en citaten. De herinnering is een vorm van ontmoeting kahlil gibran. Inspirerende quotes over vrijheid wijsheid en optimisme. Soms komt alles tegelijk spreuken pinterest. Pin van zenly v instagram op spirituality frases. Intuïtie groei kan met weinig lijden als jij je stil laat. Gedicht nieuwe tijd bijzondere gedichten en citaten. Kahlil gibran citaten aforismen citeert de grote. Gedicht oorlogen bijzondere gedichten en citaten. Beste ideeën over engel citaten op pinterest.

Citaten over bloed aforismen citeert de grote.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.