Meer dan ideeën over meisjes op pinterest tumblr. Quote het weer zit niet mee maar dat is altijd nog beter…. Beste ideeën over korte gezegden op pinterest. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Beste ideeën over gelukkig gezin citaten op pinterest. Vriendschap. Beste liefdesverdriet citaten op pinterest. Best nederlandse quotes images on pinterest a. Spreuken gedichten gezegden en citaten on pinterest. Beste afbeeldingen over nederlandse spreuken en. Laat alle kinderen tot mij komen bijbel kleurplaat. Beste gelukkig zijn citaten op pinterest kiezen voor. Van deze tatoeages krijg je het meest spijt elle be. Krachtgedicht dit lichtje is voor jou gevoelige mooie teksten.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)