Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Stilte spirituele teksten. Stress zo stap je niet meer in valkuil mamcoaching. Vrienden meisje en jongen objectpass. Appel op een schaal gedichten toon tellegen. Wonen in indië house and home the dutch east indies. Waarom ik soms op en neer spring boeken informatieve. Stress zo stap je niet meer in valkuil mamcoaching. Beste afbeeldingen van citaten fragmenten rond. Vera van renterghem oscar cook buitengewone gebeurtenissen. Beste ideeën over moeder kind citaten op pinterest. Unieke ideeën over rond de wereld op pinterest. De liefde van christus laat ons geen rust boekhandel bloks. Bol top tips voor een romantisch huwelijk.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: