Lunch in gent bagels en grappige quotes bij jackie s bagelbar. Beste ideeën over drank citaten op pinterest drinken. Wie eerlijk is in het leven tegeltjeswijsheid. Recept van het leven… quot geldorpjes. Beste ideeën over grappige zomer op pinterest. Dalailamakl. Beste ideeën over grappige alcohol citaten op. Suikervrije lekkernij alles over suikervrij eten en. Beste ideeën over grappige voedsel citaten op. Beste ideeën over grappige humor op het werk. Suikervrije lekkernij alles over suikervrij eten en. Gedichten over zussen hv belbin. Beste ideeën over boeren citaten op pinterest. Beste grappige citaten over vrouwen op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]