Beste ideeën over quote art prints op pinterest. Beste ideeën over verbeelding citaten op pinterest. Quotes van pablo picasso over kunst het leven en. Onderwijs op maat voor jou picasso lyceum. Beste afbeeldingen van school bpl presentatie. Best images about well said on pinterest dalai lama. Figure découpé. Bekijk de prachtige keramiek collecties. Axelle bosler art pinterest. Citaten spreekwoorden en gezegden pot van. Beste ideeën over kunstenaar citaten op pinterest. Quotes van pablo picasso over kunst het leven en. Onderwijs op maat voor jou picasso lyceum. Best artist quotes on pinterest creativity. Quotes van pablo picasso over kunst het leven en.

Luster. Picasso in den haag argusvlinder. Best citaten images on pinterest handwriting fonts. Pablo picasso citaten pot van. Tenerlo todo y no necesitar nada mens positivos pinterest. Kyong ho reken niet op een beloning voor liefdadigheid. Beste afbeeldingen van elephant arts culture. Picasso sfcdt. Every child is an artist favething. Quotes van pablo picasso over kunst het leven en. Geel spreekwoorden en citaten. Picasso in den haag argusvlinder. Figure découpé. Meer dan doelen bereiken op pinterest het stellen. Nonconformists on how they changed the world random.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)