Terug dringen van ziekte vezuim de maandag afschaffen. Frits abrahams citaten aforismen citeert de grote gedachten. Levenswijsheden van dichter filosoof en kunstenaar kahlil. Nicolas berdjajev citaten aforismen citeert de grote gedachten. Krachtige bijbelteksten over genezing lees ze hier cip. An apple a day keeps the doctor away mannen t shirt spreadshirt. Muziek spreekwoorden en citaten. Citaten en spreuken over ziekte. Bemoedigende bijbelteksten dagelijksebroodkruimels. Citaten en spreuken over ziekte. Citaten wijsheden duizenden quotes en citaten. Wijsheden dalai lama. Zo waar nadenkertjes inspirational quotes migraine. Gezegden spreuken citaten spreekwoorden geluk. Alvin toffler citaten aforismen citeert de grote gedachten.

Spreuken in moeilijke tijden hét zingevingsplatform met. Citaten over chronisch ziek zijn hét zingevingsplatform met. Adriaan roland holst het leven is de enige ziekte waar wij allen. Beterschaps teksten en beterschapswensen. Gedichten nah informatie hersenletsel uitleg. Chronische pijn spreuken chronische pijn fibromyalgie. Citaat het moeilijke van het hebben van een chronische ziekte is. Cadeau spreuken citaten quotes heel persoonlijkallespersoonlijk. Gedichten nah informatie hersenletsel uitleg. Bijbelteksten over bemoediging dailyverses. Boeken de website van spiritandgifts. Ouderdom citaten en wijsheden citaten. Spreekwoorden en citaten quoteproverbs. God is in de stilte citaten spreuken aforismen. Heel het leven schuilt citaten citaten pot van citaten.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.